Schoolgids en kalender

Onze schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die hun kinderen op onze school hebben en voor ouder/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. In de schoolgids hebben we geprobeerd zo goed mogelijk alle belangrijke onderwerpen te beschrijven. We  beschrijven waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wij zijn ons er van bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u alle verdere informatie te verschaffen. 

Met vriendelijke groet,

Linda Kuiper en Joana van Oostenbruggen