ESF+ 2021-2027

Uitstroom naar werk of vervolgopleiding is voor leerlingen uit het VSO en het Pro niet altijd vanzelfsprekend.  

Extra inzet is nodig om de jongeren de stap van school naar de maatschappij te laten maken.  

Europa stelt in 2021-2027 subsidie beschikbaar voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs richting de arbeidsmarkt. 

De Margaretha Hardenbergschool realiseert deze doelen door middel van: 

  • Arbeidstoeleiding 
  • Arbeidstraining (Algemene Werk Competenties) 
  • Aanbod Praktijkvakken 
  • Interne stages (catering, groen, balie) 
  • Externe groepsstages bij bedrijven 
  • Externe individuele stages bij bedrijven