Psycholoog

Marije Keereweer is psycholoog op het VSO Zij geeft adviezen over de begeleiding van leerlingen aan leerkrachten/assistentes en ouders. De psycholoog onderzoekt en observeert leerlingen. Dit zowel individueel als binnen de groepen. De psycholoog neemt psychologische onderzoeken af en in gesprekken met ouders worden deze toegelicht. De psycholoog draagt zorg voor de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen en zorgt voor het schrijven van een eerste ontwikkelingsperspectief (OPP) bij binnenkomst van een nieuwe leerling. De psycholoog is daarnaast eerste aanspreekpunt voor externe instanties zoals Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, Accare of anderen. Wanneer u opvoedingsvragen of zorgen over uw kind heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de psycholoog .

Mail: Marije Keereweer: marijekeereweer@opron.nl