Schoolplan VSO-afdeling Margaretha Hardenbergschool

De VSO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het bevoegd gezag is Scholengroep OPRON, de stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden Groningen, Stadskanaal en Veendam. De stichting is in 2008 opgericht.
Vanaf 1-8-2005 maakt onze school samen met andere scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het samenwerkingsnetwerk LECSO (Landelijk Expertisecentrum Specialistisch Onderwijs), heet per 1 januari 2021: Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs.

Vanaf 1-8-2014 maakt onze school deel uit van het Samenwerkingsverband Groningen Ommeland (V(S)O 20.02.
In ons schoolplan beschrijven we  ons beleid voor de periode 2019-2023. Het geeft naast de gedeelde uitgangspunten en waarden met de andere scholen van Scholengroep OPRON aan hoe wij ons als speciale school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs profileren. Het strategische beleidsplan van Scholengroep OPRON is in het schooljaar 2022-2023 geëvalueerd en vanwege de bestuurswisseling met een jaar verlengd. In navolging daarop hebben we binnen het VSO het huidige schoolplan geëvalueerd en bijgesteld.

De doelen vanuit dit schoolplan hebben we uitgewerkt in een schooljaarplan. In dit schooljaarplan kunt u lezen welke ontwikkelingen wij het komende schooljaar zullen inzetten.