Stagebureau

Albert Gangelhof is stagecoördinator en leidt het stagebureau binnen de VSO-afdeling.

Alle interne-, externe- en tijdelijke stages worden door hem gecoördineerd. De stagebegeleiding binnen onze school wordt verzorgd door Karin Jongman en Albert Gangelhof. 

Karin Jongman en Greta Hofmann begeleiden de leerlingen tijdens de interne stage.

Op het VSO wordt veel aandacht besteed aan de interne en externe stages.

Doelen van de stage:

  • Kennismaken met en wennen aan de arbeidssituatie
  • Oriënteren op verschillende werksituaties
  • Eigenwaarde vergroten en persoonlijkheid verder ontwikkelen
  • Gelijkelijke overgang bevorderen van school naar arbeidssituatie en maatschappelijke positie

Organisatie:

In de eerste groepen van het VSO, 1A en 1B maken de leerlingen via de LOL (leren op locatie) kennis met de stage, evenals in VSO C. Op meerdere arbeidsplekken zijn ze een ochtend met de eigen groepsleerkracht aan het werk.

Aan het eind van de eerste groepen gaan de leerlingen op interne stage.  Dit kan zijn in de catering, dienstengroep of baliedienst.

De leerlingen oefenen hier allerlei arbeidsvaardigheden en maken kennis met meerdere aspecten van huishoudelijke werkzaamheden en cateringwerkzaamheden.

Leerlingen met groene vingers en leerlingen die flink de handen uit de mouwen kunnen steken gaan met een begeleider op LOL stage en voeren allerlei groenwerkzaamheden uit in opdracht van particulieren, scholen in de buurt en voor staatsbosbeheer.

Leerlingen van profiel 2 stromen uit naar dagbesteding in kleine groepen, leerlingen van profiel 3 naar arbeid of arbeidsmatige dagbesteding in groepen en van profiel 4 naar arbeid.

Leerlingen uit VSO 2A (Profiel 3/4) kunnen over het algemeen al een dag stage lopen buiten de school. Deze leerlingen gaan eerst stagelopen bij een vorm van dagbesteding, daarna oefenen ze bij een arbeidsmatige werkplek.

Leerlingen uit VSO 2B (Profiel 4) kunnen in aanmerking komen voor een arbeidsmatige stageplek.  Ze lopen eerst stage bij de sociale werkvoorziening en daarna eventueel binnen het vrije bedrijf.

In VSO 3 wordt gecheckt of de leerlingen op de juiste stageplek zitten en wordt er 2,5 dag stage gelopen. De leerlingen gaan dan nog 2 dagen naar school en werken nog aan persoonlijke doelen en vergroten nog hun sociale vaardigheden.