Onze VSO-school

De Margaretha Hardenbergschool biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van twaalf tot in principe achttien jaar. Onze school is gehuisvest aan de Schoolstraat 11 in Veendam. 

De Margareth Hardenbergschool werkt samen met de Winkler Prins Praktijkschool in Veendam, TDC Veendam, Gemeente Veendam, Samenwerkingsverband VO Groninger Ommelanden  en allerlei instellingen, gemeenten, andere speciale scholen in de regio en werkgevers.

Wij zorgen er samen graag voor dat elke leerling die onze school verlaat een zo compleet mogelijk leven kan leiden. Een leven met werk, zoveel mogelijk zelfstandig wonen, volwaardig deelnemen aan de samenleving en met een zinvolle besteding van de vrije tijd. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om dat te bereiken. Wij doen dat enthousiast, inspirerend en met respect voor ieder mens.