Scholengroep OPRON

Leren en werken bij OPRON?

Scholengroep OPRON verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot scholengroep OPRON behoren zestien scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs,  één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en één school voor anderstaligen.

Wat de OPRON-scholen verbindt is het bieden van kleurrijk, actueel, modern, passend en veilig onderwijs. Leren met plezier. Ontmoetingsonderwijs. Betrokkenheid van ouders en leerlingen

Website scholengroep OPRON