Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden, die uit geledingen van de Margaretha Hardenbergschool worden gekozen.

De raad vormt de brug tussen het bestuur en de school en richt zich vooral op allerlei beleidsmatige zaken.

De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en in het reglement van de MR.

Hiernaast kan de school, indien daaraan behoefte bestaat, ad-hoc werkgroepen instellen, waarin ook ouders participeren.