Ouderraadvereniging

Het dagelijks bestuur van de Ouderraadvereniging bestaat uit maximaal 3 ouders. 

Momenteel zijn er drie ouders lid van het dagelijks bestuur van de Ouderraadsvereniging VSO-afdeling.  

Jaarlijks organiseert de Ouderraadvereniging een ouderavond waarop zij verantwoording aflegt. 

De Ouderraadvereniging vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van haar activiteiten.   
D
e Ouderraadvereniging verzorgt naast deze activiteiten nog:

  • extra geldelijke ondersteuning in de aanschaf van bepaalde materialen en middelen;
  • aanbieden van een cadeaubon aan leerlingen die onze school eind VSO verlaten;
  • medewerking aan de Buurtacademie;
  • geven van financiële ondersteuning bij bijv. schoolkampen en excursies;
  • vertegenwoordiging van de ouders bij bijzondere omstandigheden.

De Ouderraadvereniging organiseert jaarlijks activiteiten om zaken te kunnen financieren: 

De ouderraad nodigt andere ouders uit om te helpen bij activiteiten.
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers zich voor opgeven voor hulp bij verschillende activiteiten, zoals; vervoer van kinderen bij een excursie of schoolreis, mede begeleiden van groepen bij excursies, helpen en begeleiden van kinderen bij sportactiviteiten, helpen bij vieringen en feesten of andere activiteiten. 

Ouders/verzorgers die meehelpen binnen de school, zijn door de Scholengroep Opron verzekerd tegen calamiteiten. Ook kunt er als ouder voor kiezen deel te nemen aan de werkgroep Buurtacademie of lid te worden van de ouderraadvereniging.