Flyer stagebureau

In de flyer van ons stagebureau van de VSO-afdeling (2019-2023) beschrijven we de werkwijze van ons stagebureau en de plek die dit inneemt binnen onze schoolorganisatie.

We beschrijven de huidige situatie en de na te streven doelen en plannen.

Documenten