Intern begeleider

Jacqueline van Drieënhuizen is onze intern begeleider. De ib’er is verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne leerlingenzorg. Ze ondersteunt bij ’t afnemen van toetsen bij de leerlingen en heeft een observerende taak binnen de groepen. De ib’er informeert en begeleidt leerkrachten en assistentes m.b.t. het pedagogisch/didactisch handelen in de klas en het handelingsplan. Verder heeft ze een belangrijke rol in de aansturing en begeleiding van de teamleden v.w.b. onderwijskundig handelen. Daarnaast is ze op verzoek bij gesprekken met ouders/verzorgers aanwezig. Indien nodig kunt u als ouder telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de ib’er.

Mail: ib.mh@opron.nl